Case beskrivelse

Bag om med SMS & MMS

I forbindelse med deres 2012 "Two Man" show, "Nu Som Mennesker" har OnlineCity leveret en løsning, der tillod Casper Christensen og Frank Hvam at live-blogge via helt almindelige SMS- samt MMS-beskeder.

Webstedet nusommennesker.dk er udviklet for Douglas Entertainment med design og koncept af Appear.

 

Live-op­da­te­ring "On the Road"

For at ska­­be ak­ti­vi­tet og "buzz" om­­kring de­res nye show øn­­ske­­de Cas­­per og Frank en nem og flek­si­­bel måde at op­­da­te­re en li­ve­blog på.

Val­­get faldt på den dims, de fle­­ste har in­­den ­for ræk­ke­vid­­de 22 ti­­mer i døg­­net - mo­­bil­en. De to trav­­le ko­­mi­ke­re send­te helt al­­min­­de­li­­ge SMS- og MMS-be­­ske­­der til On­li­­neCi­ty’s ap­pli­ka­tions­­ko­­de 1204. Her­fra le­ve­re­­de On­li­neCi­ty’s ga­teway be­­ske­­der­­ne vi­­de­re til en mod­ta­­ge­tje­­ne­­ste, der pil­le­­de tekst, bil­le­­der og vi­­deo­er ud af be­­ske­­der­­ne, og op­­da­te­re­­de web­s­te­­det med et nyt ind­læg med ind­hol­­det.

Foto: nu­som­men­ne­sker.dk

Foto: nu­som­men­ne­sker.dk

SMS ER IKKE BARE SMS

Hos On­li­­neCi­ty er SMS og MMS ikke tek­­no­lo­­gi­er, der ek­si­ste­rer i et vaku­­um. "Al­ting fly­­der", og hos On­li­­neCi­ty sør­­ger vo­res Mes­sag­ing Ga­teway for, at SMS og MMS fly­­der frem og til­­­ba­­ge mel­lem mo­­bil­­net­vær­ke­­nes pro­pri­e­tæ­re pro­tokol­­ler og det "al­­min­­de­li­­ge", HTTP-ba­­se­re­­de in­ter­­net.

Andre cases

Bliv ringet opSend anmodning
Kontakt os