Case beskrivelse

SMS afstemning

Kunderne i landets detailbutikker bliver - ved køb af KiMs saltede peanuts - mødt af spørgsmålet: Hvilken peanut synes du, er den allerbedste sammen med julebryggen? Formålet er for KiMs at inddrage deres kunder og give dem mulighed for at stemme via SMS, som er en både nem og omkostningseffektiv måde, at skabe øget kundeinteraktion på.

Løsningen af udarbejdet af OnlineCity for KiMs A/S

SMS af­stem­ning

Ved at sen­de en SMS til 1204 er kun­den med til at be­stem­me, hvil­ken af de fire mu­lig­he­der som skal være den fo­re­truk­ne. 

Når kun­den del­ta­ger kvit­te­res der umid­del­bart ef­ter med en SMS som be­kræf­ter mod­ta­gel­sen samt del­ta­gel­se i den ef­ter­føl­gen­de lod­træk­ning. KiMs kon­kur­ren­ce­ad­mi­ni­stra­tion har ved kon­kur­ren­cens af­slut­ning det da­ta­grund­lag, der er nød­ven­dingt, for at kun­ne ud­træk­ke den hel­di­ge vin­der.

Det er gra­tis for kun­den at del­ta­ge i SMS af­stem­nin­gen.


 

Foto: Kims

Andre cases

Bliv ringet opSend anmodning
Kontakt os